Salarisadministratie

Adyacc neemt u de zorg voor het voeren van de adequate salarisadministratie graag uit handen. Wij verzorgen voor u:

  • Maandelijkse verwerking salarisstroken
  • Aangifte loonheffingen
  • Aanlevering loonjournaalpost
  • Jaarwerk voor uw medewerkers
  • Periodieke aanlevering gegevens voor diverse instanties

U en uw medewerkers kunnen inloggen op een persoonlijk portaal waar alle relevante gegevens overzichtelijk beschikbaar zijn.